Асоциация на завършилите МГИМО

 

 
Рейтинг: 3.00
(152)
Новини
Цели
Дарители
Фото галерия


Контакт Връзки

Новини / Архив

04 Октомври 07, 18:15
2 световен форум на випускници на руски (съветски) ВУЗ, Москва
октомври 2007

Втора световна среща на завършилите руски (съветски) висши учебни заведения


От 1 до 3 октомври 2007 г. в Москва се проведе Вторият световен форум на чуждестранни випускници на руски (съветски) висши учебни заведения, в който участваха над 700 делегати от 135 страни. Първият световен форум се проведе в руската столица преди 4 години по инициатива на президента Владимир Путин. В своето слово през 2003 г. в Колонната зала на Дома на съюзите при учредяването на движението на випускниците на руски
(съветски) висши учебни заведения президентът Путин изтъкна, че е време Русия да оцени по достойнство този важен международен ресурс, който ще съдейства за разпространението на руския език, за укрепване на дружбата и сътрудничеството с народите по света.

 

Във Втория форум от България участваха 13 ръководители и активисти на сдружения на випускници, колективни членове на Дружеството на училите в Русия и ОНД “Найден Геров”, чийто председател е акад. Ячко Иванов – директор на Академичното издателство на БАН. Другите участници бяха Любомир Коларов – председател на Софийското дружество на приятелите на Русия и вицепрезидент на Асоциацията на випускниците на МГУ “Ломоносов”, Васил Коларов – бивш управител на Българската народна банка, Красимир Събев – главен секретар на Дружеството “Найден Геров”, Милен Вълков – председател на СБЖ, Снежана Тодорова – главен секретар на СБЖ и председател на Клуба на завършилите санкт-петербургски (ленинградски) ВУЗове, Надя Попова – главен редактор на в-к “Словото днес”, Никола Вапцаров – випускник на Външнотърговската академия, Петър Иванов – председател на Асоциацията на випускниците на Дипломатическата академия. От Асоциацията на завършилите МГИМО участваха Красин Химирски – председател на Управителния съвет, Елко Цеков – член на УС, Илиян Петров – главен експерт в Центъра на промишлеността в Москва и представител на асоциацията в МГИМО, Емил Йорданов – президент на “Емко екс”.

 

На пленарното заседание в Колонната зала на Дома на съюзите взеха участие първият заместник министър-председател на Руската федерация Дмитрий Медведев, министърът на външните работи Сергей Лавров, министърът на образованието и науката Андрей Фурсенко, ръководителят на Държавната агенция за образование Григорий Балихин, ръководителят на “Росзарубежцентър” Елеонора Митрофанова, президентът на МАПРЯЛ и ректор на Санкт-петербургския университет Людмила Вербицкая, ректорът на Московския държавен университет “Ломоносов” Виктор Садовничий, ректорът на Института за руски език “Пушкин” Владимир Костомаров, генералният секретар на ИНКОРВУЗ Генадий Калюжний. В Президиума бяха и ръководителите на националните асоциации на випускници, в това число и акад. Ячко Иванов.

 

Министърът на образованието и науката Д. Фурсенко направи подробен отчет за развитието на движението на чуждестранните випускници след Първия форум през 2003 г., като посочи, че броят на чужденците, завършили руски (съветски) висши учебни заведения понастоящем достига 1 млн. души. На пленарно заседание ръководителят на българската делегация акад. Ячко Иванов разказа за работата на дружеството “Найден Геров” и отделните асоциации на випускници.

 

През втория ден се проведоха заседания по секции и кръгли маси в различни ВУЗове по темите:

1. Секция „Актуални проблеми на организацията на обучението на чуждестранни граждани в руски вузове, на повишението на квалификацията на випускниците на руски и съветски учебни заведения (РУДН):

1.1. Кръгла маса „Подготовка на национални кадри за чужбина в руски образователни учреждения”,

1.2. Кръгла маса „Академично и професионално признаване на руските документи за образование”,

1.3. Кръгла маса „Предоставяне на гражданите и съотечествениците в държавите-участници в ОНД на възможности за получаване на образование на руски език”,

1.4. Кръгла маса „Развитие на сътрудничеството с националните обединения на випускниците на руски (съветски) учебни заведения”;

2. Секция „Делово сътрудничество с чуждестранните випускници на руски и съветски учебни заведения и с техните обединения” (МГУ);

3. Секция „Руският език в страните на света и потенциал за неговото използване в глобалното образователно пространство” (ИРЕ “Пушкин”).

 

На секцията в МГУ “Ломоносов” подробно изказване направи Любомир Коларов. К. Химирски сподели опита от работата на Асоциацията на завършилите МГИМО, която е първата задгранична асоциация на завършилите този престижен ВУЗ.

 

Ректорът на Руския университет за дружба между народите (РУДН) Владимир Филипов, бивш министър на образованието и науката на РФ, покани участниците във Форума да се запознаят с работата на този уникален университет, където понастоящем се обучават 17 000 студенти, повечето чуждестранни граждани. Университетът неотдавна отбеляза своята 45 годишнина.

 

Заключителното пленарно заседание, ръководено от министър А. Фурсенко, се проведе на 3 октомври в Актовата зала на Московския държавен университет “Ломоносов”. На него бе обсъдено и прието Обръщение до правителството на РФ и правителствата на страните, чиито граждани са получили своето образование в руските (съветски) ВУЗ. В обръщението, наред с другото, се отправя призив правителството на РФ “да разширява приемането на чуждестранни граждани във ВУЗовете на РФ, в това число и чрез предоставяне на държавни стипендии”. Настоява се “да се приемат мерки и да се оказва подкрепа за изучаване и преподаване на руски език в чужбина.” Към чуждестранните правителства е отправен призив да “оказват помощ на действащите регионални и национални обединения на випускници на руски (съветски) вузове, “да развиват различни форми на транснационално образование, в това число и чрез създаване на система на образователен франчайз, съвместни образователни учреждения, филиали на образователните учреждения”. Подчертана е необходимостта от изграждане на нормативно-правова база в областта на признаването и установяването на еквивалентност на документите за образование”. Към чуждестранните випускници и техните асоциации се отправя призив да съдействат за развитие на всестранното сътрудничество на своите страни с Руската федерация.

 

Вълнуващо и емоционално преминаваха срещите в различните алма матер, където чуждестранните гости си припомниха годините на своята студентска младост. Те имаха срещи с ръководители и преподаватели от тези ВУЗове.

 

Участниците на Форума имаха възможност да се запознаят с богатата руска култура. В зала “Чайковски” специално за гостите бе показан концерт на един от най-популярните руски състави – Ансамбъла за песни и танци на Игор Моисеев. В Колонната зала се състоя концерт на Студентския ансамбъл от РУДН, съставен от представители на различни националности, който изпълни танци от народите на различни страни.

Вижте фотогалерията.


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.053